Commissie Olieslaan en Contact

Commissie Olieslaan

De Commissie Olieslaan heeft het initiatief genomen om het ambacht olieslaan bij te schrijven in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De Commissie Olieslaan bestaat uit Olie- en korenmolen Woldzigt, de Eerbeekse Oliemolen en Noordmolen Twickel. Dit initiatief is uitgewerkt tot een volledige beschrijving van het ambacht olieslaan en toegevoegd aan de inventaris.

Na de bijschrijving kan niet achterover worden geleund om er vervolgens eeuwig in de inventaris te kunnen blijven staan. Onderdeel van de beschrijving is een borgingsplan met verbeter- en actiepunten om het ambacht voor de toekomst te blijven behouden. De voortgang en uitvoering hiervan wordt gemonitord door Immaterieel Erfgoed Nederland.

De uitvoering en voortgang van de borgingsacties wordt gecoördineerd door de Commissie Olieslaan.

Oliemolens.nl is tot op heden gebaseerd op vrijwillige samenwerking van de betrokkenen, en is niet georganiseerd op basis van een stichting. Indien hier behoefte aan is of als dit noodzakelijk wordt, zal dit alsnog geschieden.

Borgingsacties

  • In overleg met Vereniging De Hollandsche Molen om samen een PR plan op te stellen voor het ambacht.
  • In overleg met Vereniging De Hollandsche Molen om samen een lespakket voor wind- én watermolens te ontwikkelen waarin het ambacht olieslaan voor kinderen geduid wordt.
  • Belangrijke documenten en archiefstukken bundelen en opslaan in één centraal archief en/of deze digitaliseren en toegankelijk maken.
  • Het Gilde van Olieslagers nieuw leven in blazen door het in te schrijven bij de KvK Een website ontwikkelen voor het olieslagersgilde.
  • Samen met de eigenaren van molens onderzoeken of de molens toegankelijk(er) kunnen worden gemaakt voor mensen met een fysieke beperking.
  • Voor anderstaligen (geen Engels en Duits) een audio guide opstellen.
  • Om een gezonde financiële positie te behouden zoeken naar andere bronnen van inkomsten: toegangskaartjes, verkoop souvenirs, versnaperingen aanbieden, trouwlocatie verhuren, vergaderarrangementen et cetera.
Oliemolens.nl - Logo - Commissie Olieslaan

Onze huisstijl

De basis van onze huisstijl ligt vast met het bovenstaande logo. De kleur van de letters van het woord vertegenwoordigt de kleur van lijnzaadolie. Het lettertype is ontwikkeld op basis van middeleeuwse handschriften. De slagbank is in bruin van het hout. Als steunkleur is het blauw van de vlasbloem gebruikt.

Molens en hun website – Laat je molen beter draaien

Vroeger hadden kappers, bakkers en slagers hun kenmerkende uithangbord aan de gevel hangen. Dan kon je vanaf afstand zien wat waar zat. Echter, iemand om de hoek in een andere straat en verder op kon dat niet zien. Dat hoefde ook niet. Iedereen in de buurt wist wel waar de kapper, de bakker en de slager zat.

Voor een deel gaat dat nog steeds op. Maar het is tegenwoordig niet vanzelfsprekend. Mensen kijken eerst op Internet wat waar zit. En heb je een molen, dan weten je dorpsgenoten dat wel en zullen passerende toeristen dat zien, maar de rest van de wereld niet. Voor men er op uit trekt, kijkt men eerst op Internet. Wat is in die omgeving te doen? En sta je er met je molen niet tussen, dan komen ze waarschijnlijk niet bij je terecht maar bij de “concurrent”.

Er zijn molens met een professionele fantastische website. Maar met alle respect, er zijn veel molens met een website waar echt eens naar gekeken moet worden, of die helemaal geen website hebben. Dit zal grotendeels met de huidige generatie molenaars te maken hebben. Ze zijn er niet mee opgegroeid, en ze hebben tijdens hun nog werkende bestaan soms niet zo veel met IT te maken gehad. Maar de wereld is op dat gebied in 20 jaar totaal veranderd. Zonder goede website ben je moeilijk of niet vindbaar, en “besta” je niet. Heden ten dage is het hebben van dit digitale uithangbord een must.

Download HIER hoe je jouw molen beter laat draaien doordat je meer aandacht en bezoekers krijgt.

Facebook

Wil je makkelijk op de hoogte blijven van de activiteiten van de oliemolens in Nederland, de voortgang van de Commissie Olieslaan, en de samenwerking tussen de oliemolens, volg ons dan op Facebook via onderstaande afbeelding.

Contact

Voor contact en informatie over de oliemolens kun je contact nemen met de vermelde molens in de website van de betreffende oliemolen.

Voor contact met de Commissie Olieslaan kun je het onderstaande contactformulier invullen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.