Noordmolen Twickel wordt windmolen - Oliemolens.nl

Noordmolen Twickel wordt weggeblazen

Noordmolen Twickel wordt windmolen

Noordmolen Twickel wordt weggeblazen en zal veranderen van een watermolen in een windmolen. Dat mag niet gebeuren!

De Stichting Twickel zet zich iedere dag in om het prachtige landschap rond kasteel Twickel te behouden. En jij, inwoner van Borne, Delden, Hengelo, Enschede of misschien wel verder weg, komt er dagelijks van genieten.

Het landgoed is het voorkeursgebied van de das, de otter en de kraanvogel. Maar helaas is het nu ook voorkeursgebied windenergie. Op dit moment zijn er 4 XXL windturbines bedacht binnen zichtafstand van kasteel Twickel. Vlak naast bijzondere natuur én vlak naast Borne en Hengelo.

Zeg NEE, en teken HIER de petitie!

Oliemolens.nl - Logo - Commissie Olieslaan

Bijschrijving Immaterieel Erfgoed Nederland

Bijschrijving Immaterieel Erfgoed Nederland

Het oude ambacht Olieslaan wordt op 19 april 2024 bijgeschreven in de inventaris van het Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze bijschrijving zal ervoor zorgen dat het ambacht niet verloren gaat in de toekomst. Bekijk de beschrijving van dit ambacht en de betrokken oliemolens op www.oliemolens.nl.

Het initiatief voor deze bijschrijving is genomen door Olie- en Korenmolen Woldzigt; het borgingsplan is geschreven door betrokkenen van Olie- en Korenmolen Woldzigt, de Eerbeekse Oliemolen en Noordmolen Twickel. Betrokkenen van alle nog werkende oliemolens in Nederland en een aantal door de schrijvers benaderde bestuurders hebben dit initiatief ondersteund.

Om 16.30 uur bekrachtigen de initiatiefnemers de inschrijving middels het ondertekenen van het document door Hans Meijer, penningmeester en Marjan Schetsberg, bestuurslid van Olie– en Korenmolen Woldzigt, Herman Heskamp, molenaar Eerbeekse oliemolen en Jan Gröneveld, secretaris Stichting Beheer Noordmolen Twickel.

RTV Oost toog ter ere van dit heugelijke feit naar Noordmolen Twickel om mede opsteller van het borgingsplan Jan Gröneveld bij de trots van de vrijwilligers van Noordmolen Twickel te interviewen. Bekijk de reportage hier onder.

Lees het artikel van RTV Oost HIER.

Oliemolens.nl - De Wachter - Zuidlaren - Logo

De Wachter

De Wachter

Koren- en oliemolen De Wachter in Zuidlaren is in 1851 gebouwd door de familie van Bon uit Midlaren. De korenmolen, een achtkantige stellingmolen, is een gecombineerde koren- en oliemolen. Dat wil zeggen dat er niet alleen graan werd gemalen, maar dat er ook een olieslagerij was. Beide werden aangedreven door windkracht.

In 1895 is de molen gekocht door de familie Medendorp uit Zuidlaren. Medendorp was vooruitstrevend en ging moderniseren. De molen werd in 1898 uitgebreid met een specerijenmaalderij. Omdat er ook bij windstil weer brood op de plank moest komen, werden er in datzelfde jaar twee stoommachines gebouwd. De ene wekte elektriciteit op voor de olieslagerij, de andere dreef via drijfriemen de specerijenmaalderij aan. Vanaf 1906 werden ook de oliewringers hiermee aangedreven.

De Wachter kreeg daarmee de eerste door stoom aangedreven energievoorziening. In die tijd heel bijzonder, want in het dorp Zuidlaren kreeg men pas in 1921 elektriciteit. In 1923 is de molen overgegaan op elektriciteit uit het openbare net in Zuidlaren en werden de stoommachines buiten gebruik gesteld. Voor het malen van graan bleef de molen wel afhankelijk van de wind.

Oliemolens.nl - De Wachter - Zuidlaren

Decline of mills

In the 1930s, many Dutch mills had to stop competing with the industry and fell into disrepair. Of the approximately ten thousand mills in the Netherlands, there are still about a thousand left today, of which only five hundred are capable of grinding. This is how “De Wachter” also fell into disrepair. In the 1920s, the oil mill and the spice mill were closed and many parts of the mill were demolished, including the steam engines. In 1950, miller Medendorp also decided to shut down the flour mill. The end for “The Wachter” then seems near.

Oliemolens.nl - De Wachter - Zuidlaren

Restauratie, een kwestie van lange adem

De kleinzoon van Jan Medendorp, J.D.(Diek) Medendorp, heeft in 1989 de molen overgedragen aan de Stichting Koren- en Oliemolen “De Wachter”.  Deze stichting heeft de molen verder gerestaureerd en de oorspronkelijke aanwezige stoomaandrijving teruggebracht. Een eerste uitbreiding met een bakkerij en bakkerswinkel heeft het mogelijk gemaakt het hele proces “Van koren tot brood” zichtbaar te maken. Er zijn hierna nog meerdere (werkende) stoommachines geïnstalleerd. Inmiddels is in een 2e uitbreiding een aantal dorpsberoepen en -ambachten (smid, klompenmaker, stelmaker, schoenmaker, boer) samengebracht.  Er is ook een grote verzameling gebruiksvoorwerpen (boerderij, gereedschappen, huishouding) tentoongesteld. Daarmee is De Wachter inmiddels veel meer dan een molen. Museum de Wachter is uitgegroeid tot een waar beleefpark voor jong en oud.

Oliemolens.nl - De Wachter - Zuidlaren

De olieslagerij in bedrijf

Een grote groep vrijwilligers is in en buiten het seizoen in de weer om de cultuurhistorie en ambachtelijkheid van “De Wachter” te bewaren en toegankelijk te maken voor huidige en toekomstige generaties.

Informatie

Adres
Bolwerk 11
9471AT Zuidlaren

Website
De Wachter

Molendatabase
Bekijk HIER de details van deze molen.

Noordmolen Twickel - Logo

Noordmolen Twickel

Noordmolen Twickel

Noordmolen Twickel is al meer dan 650 jaar oud. In mei 1347 kocht Herman van Twicklo “Huize Eijsink” en de aan de Azelose beek liggende Noordmolens van de herenboer (edelman) Berend van Hulscher. De koopakte is in het archief van kasteel Twickel bewaard gebleven. Daarin is sprake van de Noordmolens. Vroeger stond namelijk tegenover de huidige oliemolen ook nog een korenmolen. Deze is in 1831 afgebroken.

Oliemolens.nl - Noordmolen-Twickel - Ambt Delden

Restauratie

De molen is verschillende malen gerestaureerd, zoals door gedenkstenen in de kademuren nog is te zien. In 1917 werd de molen hersteld, maar stilstand  mede door gebrek aan water  leidde opnieuw tot verval. In de jaren 1976-1978 is het molengebouw opnieuw gerestaureerd in opdracht van de Stichting Twickel. In 1984 kreeg de molen een nieuw waterrad, dat door de Rotaryclub Delden-Borne werd geschonken. In 1989 werd de restauratie van het interieur afgerond.

Oliemolens.nl - Noordmolen-Twickel - Ambt Delden

De Noordmolen weer in bedrijf

Sinds mei 1990 houden vrijwilligers de molen in bedrijf. In 2006 was weer een grote reparatie noodzakelijk. Niet alleen de molen, maar ook het molenrad, de kademuren en brug waren aan renovatie toe. Daarnaast moest er vanwege de Arbo-wet een molenaarshuis worden bijgebouwd. Dit verblijf is zo veel mogelijk volgens de oude technieken, die bij de molenbouw werden toegepast, opgetrokken. Dit zeer grote renovatieproject kon mede dankzij Europese subsidie (Leader+) gerealiseerd worden.

Oliemolens.nl - Noordmolen-Twickel - Ambt Delden

Informatie

Adres
Noordmolen 5
7495VK Ambt Delden (Hof van Twente)

Website
Noordmolen-Twickel

Molendatabase
Bekijk HIER de details van deze molen.