Oliemolens.nl - Olie- en korenmolen Woldzigt - Roderwolde (Noordenveld)-Logo

Olie- en korenmolen Woldzigt

Olie- en korenmolen Woldzigt

De locatie voor de molen is met name bepaald door de aanwezige haven van Roderwolde. Recht tegenover de haven werd de molen in 1852 gebouwd en als oliemolen ingericht door molenmaker Jan van der Heide uit Leek. Opdrachtgevers waren de twee zwagers Datema en Aukema.

Dankzij de haven kon op deze (vooralsnog onlogische locatie) gezorgd worden voor de aanvoer van de grondstoffen (lijnzaag en later de te malen granen) en de afvoer van de producten.

Het in het oog springende bouwwerk werd in de rechtervleugel bewoond door de molenaar en in de linkervleugel door de molenknecht.

Oliemolens.nl - Olie- en korenmolen Woldzigt - Roderwolde (Noordenveld)

Platten

Aan de molenaarskant onder de vloer van de zogenaamde “platten” zijn 4 betegelde oliekelders gemaakt met elk een inhoud van 20.000 liter. Deze zijn onderling verbonden en de in de voorslag geproduceerde olie liep direct in deze kelders. In elke kelder was een houten pomp aanwezig voor het later oppompen van de olie.

Een jaar na de stichting van Woldzigt werd (nadat de juiste vergunning was verkregen) een koppel maalstenen geplaatst.

Oliemolens.nl - Olie- en korenmolen Woldzigt - Roderwolde (Noordenveld)

Stoomlocomobiel

Om ook bij windstilte te kunnen produceren werd rond in 1902 werd Deutz petroleummotor geïnstalleerd. Deze werd omstreeks 1906 vervangen door een stoomlocomobiel, in 1918 opgevolgd door een Heinrich Lanz locomobiel. Op oude foto’s is achter de linker vleugen van het molencomplex nog de schoorsteen te bekennen.

Van 1902 tot 1919 was de molen in bezit van Jan Rietema uit Leens, die hem op een veiling had verworven.

Oliemolens.nl - Olie- en korenmolen Woldzigt - Roderwolde (Noordenveld)

Coöperatieve Zuivelfabriek Roden-Zevenhuizen

In 1919 werd de Coöperatieve olieslagerij en korenmalerij Woldzigt G.A. eigenaar van de molen. Meesterknecht Jan Faber werd in deze tijd de bedrijfsleider. In 1941 werd de olieslagerij in opdracht van de bezetter beëindigd en werd de productie overgenomen door Unilever.

In 1945 werd de molen overgenomen door de Coöperatieve Zuivelfabriek Roden-Zevenhuizen. Jan Faber werd opgevolgd door Frederik van der Velde, die sinds 1925 op de molen werkzaam was. Hij was bedrijfsleider tot 31 oktober 1961. In 1945 (toen de Coöperatie de molen in eigendom had) had overgenomen werd een elektrisch gedreven maalstoel met onder-aandrijving onderin de molen geplaatst en werd de stoommachine gesloopt. Later werd deze elektromotor ook ingezet voor het aandrijven van het olieslag.

Oliemolens.nl - Olie- en korenmolen Woldzigt - Roderwolde (Noordenveld)

Enthousiaste vrijwillige molenaars en olieslagers

Elke eerste zaterdag van de maand en op bijzondere dagen, zoals Nationale Molendag, Drentse Molendag en de Open Monumentendagen wordt in Woldzigt nog steeds olie geslagen door een groep enthousiaste vrijwillige molenaars en olieslagers. Bij onvoldoende wind vervult de oude elektromotor nog steeds zijn taak.

De inrichting is nog grotendeels zoals die in 1852 was gebouwd.

Roderwolde

Hoofdstraat 58
9315PC Roderwolde

Website
Olie- en korenmolen Woldzigt

Molendatabase
Bekijk HIER de details van deze molen.